Scholen

Scholen kunnen met de volgende vragen bij mij terecht.
Hoe maak ik schoolbeleid voor begaafdheid
Hoe organiseer ik mijn groep met een diversiteit aan unieke talenten
Hoe kan ik mijn hoogbegaafde leerlingen het best begeleiden.

Als afstudeeronderwerp bij mijn studie heb ik mij bezig gehouden met het begaafdenbeleid op schoolniveau. Een quote uit de beoordeling:
“Het beleidsplan is dé vertaling naar de praktijk op schrift”.