Kinderen

123wegwijs, begeleiding op maat.
Omdat maatwerk belangrijk is, is een goed contact met het kind van essentieel belang. Je kunt een kind alleen goed begeleiden en verder helpen als er een vertrouwensband is.
Een kennismakingsgesprek met het kind is daarom ook het begin van elk traject.

123 wegwijs is er voor kinderen en jongeren van alle leeftijden.
De begeleiding kan zowel individueel op maat, als in een groepje

Bij individuele begeleiding kun je denken aan:
Een kind wordt niet begrepen door zijn omgeving
Een kind presteert onder zijn niveau en het lukt niet om daar uit te komen.
Een kind heeft problemen met leren.
Bij groepsbegeleiding kun je denken aan:
Voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Hulp bij de start op het voortgezet onderwijs

De begeleiding vindt in principe plaats op de school waar de leerling zit (mits dit school hiermee akkoord gaat) Zo niet dan kom ik bij de kinderen thuis.
De groepssessies vinden plaats in een geschikte ruimte